Ewidencja i rejestry

Prowadzenie rejestrów, ewidencji, archiwów oraz sposobów i zasad udostępniania danych w nich zawartych:

– rejestr ubytków,

– dzienniki pracy poszczególnych działów,

– rejestr czytelników,

– rejestr informacji zbiorowych,

– rejestr prenumeraty czasopism,

– rejestr przychodów i rozchodów,

– rejestr odwiedzin,

– księgi inwentarzowe środków trwałych,

– druków ścisłego zarachowania,

– księga inwentarzowa ilościowo- wartościowa,

– księga inwentarzowa ilościowa,

– księga inwentarzowa księgozbioru,

– ewidencja i inwentaryzacja księgozbioru poszczególnych działów,

– ewidencja kadr zatrudnionych pracowników,

– rejestr kontroli.

Archiwum zakładowe prowadzone jest zgodnie z Instrukcją Archiwalną. Dokumenty gromadzone są wg kategorii archiwalnej zawartej w rzeczowym wykazie akt. Udostępnianie spraw kadrowych reguluje ustawa o ochronie danych z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Kodeks postępowania i Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dane statystyczne przesyłane są Głównemu Urzędowi Statystycznemu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie za pośrednictwem Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.

Skip to content