Przedmiot działalności i kompetencji

Podstawowym zadaniem MBP w Lubaczowie jest:

  • zaspokajanie potrzeb czytelniczych i aspiracji kulturalnych społeczeństwa,

  • gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.,

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Do dodatkowych zadań Biblioteki należy:

  • prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,

  • popularyzacja książki i czytelnictwa,

  • współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury i nauki,

  • organizowanie spotkań autorskich.

Skip to content