Instrukcja obsługi BIP

Menu główne
Menu główne BIP znajduje się po prawej serwisu.
Kliknięcie na linku powoduje przeniesienie do właściwej strony tematycznej.
Poruszanie się po menu odbywa się poprzez naciśniecie wybranej opcji lewym klawiszem myszy.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej – Główny Biuletyn Informacji Publicznej.
W dolnej części ekranu znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej. Pełni również funkcję odnośnika do centralnego BIP umieszczonego pod adresem internetowym www.bip.gov.pl.
Aby odwiedzić strony głównego Biuletynu Informacji Publicznej należy umieścić kursor myszy na logu BIP i nacisnąć lewy przycisk myszy.
Strony głównego Biuletynu Informacji Publicznej zostaną otwarte w nowym oknie przeglądarki. Logo BIP jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki.
Niektóre informacje i treści zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej rozszerzone są o dodatkowe informacje dostępne w formie załącznika. Wszystkie załączniki zamieszczane mogą być w formatach: pdf, doc, docx, jpg, jpg. Po otwarciu załącznika możemy go wydrukować lub zapisać na dysku lokalnego komputera.

Szukaj.
Opcja „Szukaj” znajduje się w górnej części okna po prawej stronie i służy do odszukania potrzebnych informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W oknie wyszukiwarki należy wpisać szukaną wartość i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Znalezione pozycje spełniające kryterium zostaną wyświetlone w centralnej części okna.

Skip to content